TU Delft Library


Huisregels

TU Delft Library wil haar bezoekers optimale faciliteiten bieden om te studeren en informatiebronnen te raadplegen. Daarnaast heeft de bibliotheek ook de functie van ontmoetingsplek. Om deze twee functies te kunnen verenigen, hebben we huisregels opgesteld.

Komt je naar de TU Library, dan gelden de volgende huisregels:

  • Ga netjes met de studieplekken en de voorzieningen om.
  • Houd rekening met medebezoekers.
  • In de Centrale Hal, de Kegel, de Blauwe Zaal en de projectruimtes van TU Delft Library mag je eten en drinken. Ook mag je hier - buiten de tentamenperiodes - praten en telefoneren.
  • De Glazen Zaal (de grote computerzaal), de Oranje Zaal, de Trésor Leeszaal en de Rode Zaal zijn stilteruimtes, waar je naast niet praten en bellen ook geen consumpties (behalve water) mag nuttigen.

Ook voor het gebruik van de computers gelden TU-brede regels.

Groepsbezoek

Groepsbezoek is alleen mogelijk buiten de tentamenperiodes.

Aansprakelijkheid

TU Delft Library stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van persoonlijke bezittingen van bezoekers bij gebruik van TU Delft Library.

Aan bezoekers kan op elke moment door een beveiligingsambtenaar gevraagd worden om een campuskaart ter controle te tonen.

Dieren

Het is alleen toegestaan om met blindegeleidehonden de Library te bezoeken.

Vernieling en diefstal

Heb je schade veroorzaakt? Dan kan de schade op jou verhaald worden. Ga dus netjes met de materialen en faciliteiten om. Bij extreem misbruik, hebben we het recht je de toegang tot de Library te ontzeggen.

Ontzegging toegang

Bij vernieling, misbruik van faciliteiten, diefstal, herhaald wangedrag of overlast in het algemeen, kunnen we je de tot het gebruik van faciliteiten en/of TU Delft Library voor een bepaalde periode ontzeggen.

Zie hiervoor ook de huisregels TU Delft.

Gevonden voorwerpen

Ben je een voorwerp kwijtgeraakt, of heb je iets gevonden? Bij de balie worden de gevonden voorwerpen bewaard.

TU Delft Library is echter niet aansprakelijk voor verloren voorwerpen of beschadigingen aan teruggevonden voorwerpen.

Wordt een gevonden voorwerp niet binnen een half jaar door de eigenaar gehaald, dan behoudt TU Delft Library zich het recht voor zich ervan te ontdoen.

Fotografie en filmregels

Fotograferen en/of filmen in ons gebouw is toegestaan. Wel zijn er voorwaarden aan verbonden.

Sportieve activiteiten op het dak verboden

Het is verboden om het dak te gebruiken voor sportieve activiteiten, zoals skiën, sleeën en fietsen, vanwege het risico van ongelukken en beschadigingen van het dak.

Meer informatie?

Bekijk de huisregels TU Delft.