TU Delft Library


Organisatie

TU Delft Library maakt onderdeel uit van de Universiteitsdienst van de TU Delft.

Grenzeloze collectie

TU Delft Library heeft de landelijke taak om technisch-wetenschappelijke kennis en informatie toegankelijk te maken en te conserveren. Zowel bij het collectioneren als bij het ontwikkelen van nieuwe diensten, staan de wensen van onze klanten centraal. Omdat onze collectie groot en divers is, werken we continue aan optimalisering van onze zoekingangen, zodat klanten makkelijker hun weg vinden.

Meer dan alleen boeken

TU Delft Library is meer dan alleen boeken. We ondersteunen zowel het onderzoeks- als het onderwijsproces. Door het aanbieden van workshops, specialistische websites (auteursrechteninformatiepunt, TUlib) en literatuuronderzoek stimuleren we onze klanten om het beste uit zichzelf te halen. Met speciaal voor het onderwijs ontwikkelde modules informatievaardigheden, dragen we bij aan het ‘mediawijs’ maken van studenten en docenten.

TU kennis delen met elkaar en de wereld

Wij vinden het belangrijk dat de in de TU Delft gegenereerde kennis wordt gedeeld, ook in dienst van de maatschappij. TU Delft Library zet zich dan ook actief in om informatie waar mogelijk wereldwijd vrij toegankelijk te maken.

Registratie van onderzoek in Pure

De wetenschappelijke output van TU Delft wordt geregistreerd in het door ons beheerde onderzoeksinformatiesysteem Pure. Het systeem zorgt voor een overzicht van welke onderzoekers en onderzoeksgroepen binnen de TU waaraan werken of gewerkt hebben en welke publicaties daaruit zijn voortgekomen. Alle publicaties uit Pure worden opgenomen in de TU Delft Repository, onze digitale opslagplaats voor wetenschappelijke publicaties, voor iedereen online toegankelijk. Ook bieden we plekken waar datasets en multimedia content veilig en toegankelijk opgeslagen en gedeeld kunnen worden.

Documentmanagement en Archief

Ook bij de archivering van niet-wetenschappelijke informatie binnen de TU Delft zoals contracten, beleidsstukken en offertes, spelen we een belangrijke rol. De medewerkers van de afdeling Documentmanagement and Archive (DMA) zorgen voor verdere professionalisering en digitalisering van documentafhandeling bij de TU Delft met behulp van SharePoint.

Een plek voor samenwerking en inspiratie

Onze centrale bibliotheek is in 2010 verbouwd tot Library Learning Centre (PDF): een plek voor studie, onderzoek en kennisuitwisseling. Met ruimtes en activiteiten die inspireren en plekken om te relaxen laten we zien dat we als universiteitsbibliotheek van de toekomst een onmisbare schakel vormen in onderwijs en onderzoek.

Bekijk daarom ook onze online presentaties en tour.

Strategie TU Delft LibraryLees Roadmap 2014-2020 TU Delft Library (PDF) of bekijk de samenvatting (PDF).