TU Delft Library


Bijzondere collecties

De bijzondere collecties van de TU Delft Library bestaan uit:

  • Het Trésor: een grote collectie historische boeken, tijdschriften, kaarten, atlassen, foto’s en prenten.
  • De Museumcollecties: een erfenis van instrumenten en andere memorabilia uit onderwijs en onderzoek.

Daarnaast kunt u ook op Academische Collecties terecht voor collecties en voorwerpen van negen universiteiten, waaronder de TU Delft.

Waarvoor te gebruiken?

U kunt bij de bijzondere collecties terecht voor:

  • historisch technisch-wetenschappelijk onderzoek
  • industrieel-archeologisch onderzoek
  • onderzoek in het kader van vrijetijdsbesteding
  • tentoonstellingen

Het Trésor

Het Trésor bevat historische boeken, tijdschriften, kaarten, foto’s en prenten van vóór 1900. Ze zijn bijzonder vanwege hun ouderdom, zeldzaamheid, kostbaarheid of kwetsbaarheid. Daarnaast verzamelt het Trésor ook de productie van de TU Delft die niet in de gangbare tijdschriften is opgenomen, zoals redevoeringen, dissertaties en collegedictaten. De collectie omvat circa 50.000 banden.

Herkomst

Een deel van de Trésor-collectie komt uit de Academie van Franeker, die in 1843 is opgeheven. Later is hier technische literatuur afkomstig van de Koninklijke Bibliotheek en van de Bibliotheek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs aan toegevoegd, gevolgd door de collecties Peters (architectuur), Josephus Jitta (literatuur en filosofie) en Molengraaff (aardwetenschappen). Samen vormt het een weergave van de ontwikkeling van de techniek in Nederland en de geschiedenis van het onderwijs en onderzoek aan de TU Delft.

Museumcollecties

De Museumcollecties bevatten bronnen en hulpmiddelen die faculteiten in het verleden hebben gebruikt bij het onderwijs of onderzoek. Het gaat om meetinstrumenten, proefstukken, collegematerialen, demonstratietoestellen, onderzoekscollecties, maar ook om kunst en documentaire collecties (film en fotografie). De collecties tellen ongeveer 8.000 objecten. Ze geven een beeld van de geschiedenis van onderwijs en onderzoek aan de TU Delft. De objecten zijn te gebruiken voor tentoonstellingen binnen en buiten de TU Delft.

Bezichtigen?