TU Delft Library


TU Delft Repository

Wat biedt de TU Delft Repository?

TU Delft Repository biedt duurzame opslag van de wetenschappelijke output van de TU Delft. De TU Delft Repository bestaat uit drie delen.

1) In de Research Repository is de wetenschappelijke output verzameld van de onderzoekers en docenten van de TU Delft en de output van aan de TU Delft gelieerde instituten. De Research Repository is onderverdeeld in een aantal collecties:

  • de Institutional Repository met daarin de wetenschappelijke output van de TU Delft
  • de collectie Hydraulic Engineering Reports, een verzameling rapporten verzameld door de afdeling Hydraulic Engineering van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen
  • de collectie Conference proceedings met daarin alle papers van een aantal conferenties die (mede) door de TU Delft zijn georganiseerd

Iedere collectie bevat één of meer document typen.

Institutional Repository
- journal article
- doctoral thesis
- conference paper
- report
- book
- public lecture
- patent
- lecture notes
- book chapters
- working papers

Hydraulic Engineering Reports
- report

 

Conference proceedings
- conference paper
- conference

 

Op termijn zal de collectie Aerospace Engineering Reports hieraan worden toegevoegd.

2) In de Education Repository is materiaal verzameld dat is vervaardigd door studenten van de TU Delft. De Education Repository bevat de volgende document typen:

Student theses
- master thesis
- bachelor thesis
- student report

3) In de Cultural Heritage Repository zal het culturele erfgoed van de TU Delft worden opgenomen. Dit is “work in progress”. Op dit moment bevat deze omgeving alleen nog de beschrijvingen van een set technische tekeningen die tussen 1920 en 1946 bij de TU Delft zijn gemaakt. De Cultural Heritage Repository bevat het volgende document type:

Chemical Process Technology
- technical drawing

Op termijn zullen de collecties die nu nog in het beeldarchief van de TU Delft zijn opgeslagen hieraan worden toegevoegd. Dit zal onder anderen materiaal bevatten dat op dit moment niet voor publiek beschikbaar is.

Daarnaast beheert TU Delft Library:

Relatie met Pure

​Het invoeren van nieuwe artikelen, papers en dissertaties gaat via het nieuwe Current Research Information System (CRIS) genaamd Pure dat op 1 mei 2016 door de TU Delft in gebruik is genomen. Er is een koppeling tussen Pure en de Institutional Repository: documenten die in Pure zijn ingevoerd, nadat de Library de kwaliteit van de metadata heeft gecontroleerd, worden automatisch gekopieerd naar de Institutional Repository. Meestal binnen een paar dagen. Zie de Pure informatiepagina voor meer informatie over Pure. Het adres van de Pure portal is: pure.tudelft.nl/portal.

Studenten hebben (nog) geen toegang tot Pure. Zij kunnen op dit moment hun master thesis, bachelor thesis of student report opsturen naar de Library via repository-lib@remove-this.tudelft.nl of WeTransfer.    

Open Access beleid TU Delft

Per 1 mei 2016 gaat het Open Access beleid in. Vanaf die datum moet alle onderzoeksoutput in de TU Delft Institutional Repository gepubliceerd worden. Het is immers onze missie om wetenschappelijke kennis kosteloos en online toegankelijk te maken voor iedereen.

In de Open Science Guide van de TU Delft lees je meer over hoe dit werkt. 

Beeldbank

Op zoek naar unieke foto- en videobeelden? Kijk dan ook eens in onze beeldbank.

Hieronder enkele voorbeelden:

Video over bio-concrete door Henk Jonkers 

College in het Delft Science Center (2010)