TU Delft Library


Samenwerking

TU Delft Library werkt samen met partners uit binnen- en buitenland. Doel van de samenwerking is verbeteren van de efficiëntie of de beschikbaarheid van wetenschappelijke literatuur.

UKB logoIn het samenwerkingsverband tussen de Nederlandse universiteitsbibliotheken en de KB (UKB) zijn we actief door te streven naar een efficiëntere werkverdeling, kennis te delen en elkaar te inspireren. Voorbeelden zijn:

  • UKB Licenties: licentieonderhandelingen met de grote uitgevers worden gevoerd voor alle Nederlandse universiteiten.
  • V-sources: de samenwerking met TU/e voor e-resource management (ERM)
  • Integrated search: samen met de UvT is Meresco open source software verder uitgebouwd als basis van onze geïntegreerde zoeksystemen, respectievelijk Get It (UvT) en WorldCat Discovery (TU Delft)
  • UKB maps: online kaarten van UKB partners onderling toegankelijk maken

Samen met de andere technische universiteiten TU/e, Universiteit Twente en Wageningen zetten we het 4TU.Centre for Research Data op. Naar het 4TU.Centre for Research Data

DataCite logoTU Delft Library was samen met zes internationale partners medeoprichter van DataCite. Doel van DataCite is het registreren van permanente links, Digital Object Identifiers (DOI) voor datasets, zodat het mogelijk wordt met datasets verrijkte publicaties te maken. Meer over DataCite.

WatWasWaar logoGedigitaliseerde prenten uit onze trésor collectie zijn voor iedereen te bewonderen via WatWasWaar.nl. U kunt zoeken op postcode of plaats of via de kaart van Nederlands inzoomen op een locatie. Naar de prenten op WatWasWaar.

SAE logoDe Stichting Academisch Erfgoed (SAE) is een samenwerkingsverband van zeven Nederlandse Universiteiten. In het Project UNICUM worden alle academische collecties onder een portal samengebracht. De collecties zijn dan beter toegankelijk voor onderwijs en onderzoek. Volg Unicum via een weblog.

TU Delft Library maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten