TU Delft Library


Gebruiksregels digitale bronnen

Wilt u digitale bronnen van TU Delft Library gebruiken? Let dan op de voorwaarden. De content van wetenschappelijke bronnen is gelicentieerd voor gebruikers die door een IP-nummer of een inbelaccount herkend worden als werknemer of student van TU Delft.

Wat mag wel, wat mag niet?

Er zijn veel verschillende licenties met wisselende beperkingen in omloop. Toch is er overeenstemming over een aantal handelingen dat de gebruiker niet mag uitvoeren met digitaal materiaal. De belangrijkste overtredingen hebben we in een overzicht op een rijtje gezet. Hierin leest u over:

  • systematisch handmatig downloaden
  • programmatisch downloaden: ‘spideren’
  • auteursrecht/hergebruik
  • verkoop en overdracht aan derden
  • permanent archiveren
  • wijzigingen in oorspronkelijk werk

De beschreven overtredingen zijn niet bedoeld als bindende juridische voorwaarden, maar dienen als handvat voor een juist gebruik van het wetenschappelijk materiaal.

Wat gebeurt er bij misbruik?

In geval van misbruik wordt het gebruikte IP-adres gesloten. In het meest ernstige geval zal de uitgever alle toegang tot zijn informatiebron (tijdelijk) blokkeren voor de licentienemer (TU Delft Library). Dit betekent dat geen enkele gebruiker van TU Delft op dat moment nog toegang heeft.
Om TU-brede toegang tot de digitale content te beschermen, zal TU Delft Library altijd onmiddellijk reageren op misbruik dat de uitgevers melden!

TU Delft Library maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten