TU Delft Library


Herkennen van plagiaat

Het bewust plegen van plagiaat is in de wetenschappelijke wereld een doodzonde. Om dit tijdig te kunnen signaleren biedt TU Delft Library daarom ondersteuning bij het herkennen van plagiaat.

Wat is precies plagiaat?

Plagiaat is een inbreuk op het auteursrecht omdat er (delen van) andermans werk worden overgenomen zonder dat aan bronvermelding wordt gedaan waarmee een essentieel onderdeel van het auteursrecht niet wordt nageleefd.

Het is bij plagiaatzaken lang niet altijd duidelijk of er sprake is van moedwillig plagiaat, nalatigheid of slechte bronvermelding. Ook als het auteursrecht al verjaard is mag er alleen gebruik van teksten worden gemaakt met gebruik van correcte bronvermelding.

De essentie van plagiaat is dat het voor een lezer niet duidelijk is dat de teksten of afbeeldingen niet oorspronkelijk zijn maar hergebruikt.

Referentiekaders binnen de TU Delft over het juiste gebruik van bronvermeldingen en plagiaat is te vinden op de site van TBM, de sectie Publishing van TUlib, de educative website over het zoeken en benutten van wetenschappelijke informatie en op de site van de Graduate School.

Met ingang van 1 januari 2015 is een scan op het concept proefschrift een verplicht onderdeel in het promotiereglement van de TU Delft. Met behulp van de software iThenticate worden rapportages gemaakt door TU Delft Library en wordt gerapporteerd aan de promotor.

Op de website van de Graduate School staat alle relevante informatie over het scanproces. Zie ook de iThenticate TU Delft quick start guide.

 TU Delft scant op plagiaat binnen Blackboard

Binnen het onderwijs aan de TU Delft hebben docenten de gelegenheid om de publicaties van hun studenten met anti-plagiaatsoftware te controleren. Dankzij de software van Turnitin kan het werk in Blackboard worden gecontroleerd op plagiaat. Het systeem controleert of woorden en (delen van) zinnen in de te controleren tekst geheel of gedeeltelijk overeenkomen met bronmateriaal. Turnitin wordt vergeleken met bronmateriaal in:

  • een uitgebreide index van publiek toegankelijke documenten op het Internet;
  • Studentwerkstukken: alle wereldwijd via Turnitin ingeleverde werkstukken worden toegevoegd aan de referentiedatabase.  
  • Wetenschappelijke publicaties van de volgende uitgevers / databases:  Emerald, SAGE, Gale CENGAGE Learning, Crossref.org, EBSCO host.

In Blackboard kunnen docenten zich inschrijven voor de course ‘Turnitin Quick Submit’. Hierin komen ze te weten hoe zij publicaties van studenten kunnen controleren op plagiaat.

Zie voor meer informatie over plagiaat de TU website over auteursrechten.

TU Delft Library maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten