TU Delft Library


Online lesmateriaal

Readers en auteursrechten

Als je als docent readers samenstelt, wordt het lesmateriaal in Brightspace geplaatst. Het wordt daarmee verveelvoudigd en valt onder de auteurswetgeving. Om deze auteursrechten af te kopen heeft de TU Delft een overeenkomst met de Stichting PRO afgesloten.

Stichting PRO treedt op als de rechtenvertegenwoordiger van de uitgevers. Jaarlijks betaalt de TU Delft een afkoopsom voor het gebruik van korte overnames, een som die regelmatig herijkt wordt op basis van alle meldingen.

De kosten van afdracht worden naar de faculteiten doorberekend. Om de afdrachtkosten verder te beperken kun je ook volstaan met een link naar de full-text, eventueel met abstract en bronvermelding.

Op deze manier zijn er geen kosten verschuldigd aan Stichting PRO. Uiteraard moet de TU Delft wel een geldende licentie hebben van het materiaal waar naartoe gelinkt wordt. Lang niet voor al het materiaal in Brightspace dient u een vergoeding te betalen, u kunt dit eenvoudig checken door een workflow door te lopen. 

Artikelen of andere teksten

Wil je als docent een artikel of een andere tekst op Blackboard plaatsen, dan gelden de volgende regels:

  • Uit niet-literaire boekwerken: maximaal 10.000 woorden, mits niet meer omvattend dan een derde deel van het geheel wordt overgenomen (N.B. bij meerdere gedeelten uit 1 niet-literair boekwerk mag de totale omvang dus niet boven de 10.000 woorden uitkomen).
  • Uit tijdschriften en andere periodieke uitgaven met een niet-literaire inhoud: maximaal 8.000 woorden, mits niet meer omvattend dan een derde deel van de aflevering waaruit de tekst wordt overgenomen.

Een uitgave van een in het kader van een universitaire plechtigheid gehouden mondelinge voordracht wordt - ongeacht het aantal woorden - beschouwd als een ‘kort werk’.

Niet-korte werken

Als u langere gedeelten in de digitale reader wilt laten opnemen dient u wel vooraf toestemming te vragen bij de Stichting Pro. Het verkrijgen van toestemming en het betalen van een passende vergoeding voor overname van een lang gedeelte is een zaak van de betrokken docent en/of het onderwijsinstituut.

TU Delft Library maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten