TU Delft Library


Open Access publiceren

De gedachte achter Open Access is: het onbeperkt en wereldwijd delen van kennis en informatie. Dit gebeurt onder andere door onderzoek zonder belemmeringen online toegankelijk te maken voor gebruikers. TU Delft Library ontwikkelt hiervoor - samen met wetenschappers, funders en andere bibliotheken - applicaties die het Open Access publiceren mogelijk maken. Voorbeelden zijn de TU Delft Repository en het 4TU.ResearchData. Als wetenschapper ondervindt u voordelen bij publiceren in de TU Delft Repository en in Open Access. 

Het merendeel van de Open Access artikelen kunt u vinden in de Directory of Open Access (opgericht in 2003). Mei 2017 zijn dit 9.500 tijdschriften. Naast pure open access uitgevers als PLoS, Biomed, Frontiers en MDPI publiceren steeds meer belangrijke STM uitgevers open access titels als onderdeel van hun business model.

Open access materiaal van de TU Delft is ook ruim vertegenwoordigd in ArXiv, 's werelds grootste vindplaats van e-prints van natuurwetenschappers. TU Delft is een officiele sponsor van ArXiv 2013-2017

Quality Open Acces Market-QOAM

Kwaliteit van wetenschappelijke resultaten en dus ook van Open Access publicaties is erg belangrijk. Om een hoogwaardige OA-titel te selecteren voor een redelijke prijs kun je gebruik maken van QOAM. Met deze kaarten geven bibliotheken een oordeel over de transparantie van de websites van open access en hybride tijdschriften. Daarnaast publiceert QOAM ook Valuation Score Cards, waarmee schrijvers hun ervaring met een tijdschrift kunnen delen.

TU Delft Open Access overeenkomsten

De gemiddelde authors fee voor een Open Access artikel is € 1500. Met een aantal uitgevers heeft de TU Delft Library speciale afspraken, kortingen bedongen of memberships afgesloten waardoor er voor u geen of veel minder kosten zijn.

Open access monitoring TU Delft

  • In 2014 was het aandeel van peer review open access artikelen: 24.8%
  • In 2015 was het aandeel van peer review open access artikelen: 29.7%
  • In 2016 was het aandeel van peer review open acces artikelen:   44.1%

Onderzoeksfinanciers en subsidievoorwaarden

Steeds meer financiers zoals NWO en de Europese Unie stellen voorwaarden aan het door hun gefinancierde onderzoek wat betreft het open access publiceren en datamanagement. We hebben de voorwaarden van de belangrijkste financiers op een rijtje gezet.

Voor support op het gebied van datamanagement kunt u terecht bij 4TU.ResearchData.

Hybride en Delayed Open Access tijdschriften

Naast volledige Open Access tijdschriften zijn er tijdschriften die de principes van Open Access slechts gedeeltelijk toepassen door individuele artikelen als Open Access te presenteren binnen het bestaande abonnementenmodel. Een groot aantal titels stelt de artikelen Open Access beschikbaar na een embargoperiode. Hiervan is een lijst beschikbaar

Predatory journals

Er zijn uitgevers die het Open Access uitgeefmodel misbruiken met als enige doel geld verdienen. Deze uitgevers vragen fees zonder hiervoor fatsoenlijke redactionele diensten en peer review te organiseren. Alle informatie hierover is gebundeld.

  

Belangrijke open access bronnen

  • DOAB -platform met 7.500 wetenschappelijke open access boeken
  • NARCIS -platform met 500.000 publicaties van Nederlandse universiteiten en researchinstellingen
  • DART -platform met 725.000 Europese dissertaties van 600 universiteiten
  • OpenAIRE -is Europa's platform met 19 miljoen publicaties van 6.000 repositories
  • BASE- is een van 's werelds grootste open access aggregators met 109 miljoen publicaties van 5.400 bronnen

Oproep VSNU

Het is voor TU Delft en voor alle andere universiteiten van belang dat onderzoek (zeker als dit met publieke middelen is gefinancierd) voor het publiek vrij beschikbaar moet zijn.

De VSNU roept wetenschappers in deze brief op een actieve rol in te spelen in de overgang naar Open Access.

Open Access

Bekijk een filmpje:

  • Wat is Open Access?
  • Waarom is het belangrijk?

Copyright: CC-BY 2009 SPARC