TU Delft Library


Q & A

Wat is het voornaamste doel van Pure?

 • Het voornaamste doel van Pure is de zichtbaarheid en toegankelijkheid van TU Delft research output zodanig vergroten dat onderzoekers wereldwijd van de output kunnen profiteren en erop voort kunnen bouwen, ten behoeve van de maatschappij.

Wat zijn de voordelen van Pure?

 • Zichtbaarheid & Toegankelijkheid: Met Pure wordt onderzoek in één relationele database vastgelegd en kunnen onderzoeksgegevens en wetenschappelijke kennis, zonder kosten voor gebruikers,  op een zo breed mogelijke manier online aangeboden worden. Dit gebeurt via de bekende kanalen, zoals onze eigen WorldCat Discovery. Pure ondersteunt een van de primaire TU Delft processen: onderzoek. Research output die in Pure wordt ingevoerd, wordt in lijn met het Open Access beleid, automatisch in de TU Delft Institutional Repository geplaatst. Dit geeft wetenschappers wereldwijd de kans om van TU Delft onderzoek te profiteren en erop voort te bouwen.
 • Harvesten:  Research output ingevoerd in Pure wordt door Google Scholar geharvest (‘geoogst’) en is zichtbaar op dat platform. Pure harvest Web of Science en Scopus. Op den duur zullen meer harvesting bronnen worden toegevoegd door Elsevier (eigenaar van Pure) in overleg met Pure gebruikers van binnen en buiten TU Delft.
 • Scala aan (profiel) mogelijkheden: Het is mogelijk om in Pure zogenaamde ‘secundaire’ research output (bijv. krantenartikelen en radio interviews) toe te voegen en om specifieke CVs te creëren en te updaten. Het is ook eenvoudig om gegevens te exporteren vanuit Pure naar word, excel, pdf, html, RIS (RefMan) of BibTeX, en om profiel informatie te exporteren naar Lindedin bijvoorbeeld. Ook kan Pure netwerken en verbanden visualiseren op basis van onderzoeksonderwerpen, wat het makkelijker maakt voor onderzoekers om andere onderzoekers te vinden.
 • Management informatie: We kunnen rapporten maken waarbij we er zeker van kunnen zijn dat de gegevens, waarop we onze strategische beslissingen baseren, betrouwbaar, volledig en direct toegankelijk zijn.

Hoe werkt Pure?

 • Pure is ons nieuwe Current Research Information System (CRIS) dat vanaf 1 mei 2016 in gebruik is. Het vorige systeem, Metis, is niet langer in gebruik maar nog wel raadpleegbaar.
 • Research output die in Pure wordt ingevoerd, wordt automatisch in de TU Delft Institutional Repository geplaatst. De TU Delft Library beheert zowel Pure als de TU Delft Institutional Repository en biedt de nodige ondersteuning.
 • Alle TU Delft onderzoekers kunnen inloggen in Pure (met netid en wachtwoord) via de Pure portal. Dit is de inlog pagina.
 • Er zijn vier manieren waarop gegevens in Pure kunnen worden ingevoerd:
  • Harvesting (geautomatiseerd proces gedurende de nacht vanuit Web of Science en Scopus
  • Import vanuit online bronnen (personal harvesting)
  • File import
  • Handmatige import
 • Pure harvest Web of Science en Scopus. Op den duur zullen meer harvesting bronnen worden toegevoegd door Elsevier (eigenaar van Pure) in overleg met Pure gebruikers van binnen en buiten TU Delft.
 • Research output ingevoerd in Pure wordt door Google Scholar geharvest (‘geoogst’) en is zichtbaar op dat platform.
 • Het is ook eenvoudig om gegevens te exporteren vanuit Pure naar word, excel, pdf, html, RIS (RefMan) of BibTeX.
 • Pure bevat zowel content als metadata. Op de lange termijn is het de bedoeling om Pure alleen te gebruiken voor metadata en alle content op te slaan in de TU Delft Institutional Repository. Dit is echter technisch nog niet mogelijk.
 • Op termijn worden nieuwe (verbeterede) versies van Pure uitgerold. De exacte uitroldata worden mettertijd gecommuniceerd.

Wat is de link tussen Open Science en Pure?

 • De TU Delft wil een significante bijdragen leveren aan het vinden van verantwoorde oplossingen voor maatschappelijke problemen, zowel op nationaal als internationaal niveau. Het is onze missie ‘to deliver science to society’. Open Science is een belangrijke manier om dit te realiseren.
 • Het Open Access beleid vereist dat TU Delft onderzoekers hun research output standaard in de TU Delft Institutional Repository deponeren via Pure, op dezelfde wijze als dat ze artikelen en boeken publiceren, om onderzoekers wereldwijd de kans te geven om van het onderzoek te profiteren en erop voort kunnen bouwen ten behoeve van de maatschappij.  

Hoe ziet de Pure workflow eruit?

 • Een van de primaire processen van de TU Delft, het onderzoeksproces, beschrijft alle stappen die onderzoekers nemen van het genereren van het idee tot publicatie.
 • Pure speelt een rol in de publicatie fase van het onderzoeksproces. Het Open Access beleid vereist immers dat onderzoekers hun research output in de TU Delft Institutional Repository deponeren via Pure.
 • Om consistentie en nauwkeurigheid te waarborgen, heeft het projectteam samen met de faculteiten uniforme worksflows (wie doet wat waar in het Pure invoerproces) gecreëerd. Deze workflows worden periodiek geëvalueerd en waar nodig vernieuwd
 • 'Wie doet wat' kan verschillen per faculteit; iedere faculteit komt samen met het projectteam tot een faculteit-specifieke implementatie strategie. De opties zijn: 'we voeren onze eigen research output in via Pure’, 'we doen het samen met de Bibliotheek' of  'de bibliotheek doet het voor ons'. Het werk blijft hetzelfde, alleen wie er verantwoordelijk is voor de verschillende Pure workflow stappen kan per faculteit verschillen.
 • In 2017 zullen alle faculteiten werken volgens de overeengekomen Pure workflow per faculteit.

Hoe wordt Pure uitgerold?

 • Op dit moment worden de kerngebruikers van de faculteiten en Library medewerkers getraind in het gebruik van Pure. Deze groep zal langzaam worden uitgebreid naar alle ondersteuners.
 • Instructiehandleidingen zijn te vinden op deze pagina. In de komende maanden worden meer instructiehandleidingen beschikbaar gemaakt.
 • Ook organiseert het projectteam Pure workshops op iedere faculteit om een selecte groep vertegenwoordigers van de betreffende faculteit te informeren over Pure (wat het is, voordelen en hoe het werkt) en feedback te krijgen.
 • Na de workshop zal het projectteam samen met de Pure contactpersonen van de faculteit, op basis van de input van de workshop deelnemers, de communicatie richting wetenschappers van de betreffende faculteit verder vorm geven. Het doel is om te komen tot een plan (per faculteit) dat een effectieve implementatie van Pure garandeert.
 • Onderzoekers zullen in op termijn in meer detail worden geïnformeerd over het gebruik van Pure en worden voorzien van passende instructies/training.

Hoe kan ik een ORCID iD in Pure aanmaken of koppelen? 

 • Je uitgever heeft mogelijk om een ORCID iD gevraagd toen je een publicatie indiende, of misschien wil je een ORCID-profiel aanmaken om je onderzoeksresultaten te promoten. Aangezien steeds meer uitgevers, onderzoeksfinancierders en universiteiten gebruikmaken van ORCID iD, maximaliseer je met een ORCID in Pure de mogelijkheden voor systeemintegratie in de toekomst. Hier lees je Hoe je een ORCID iD in Pure aanmaakt en toevoegt

Pure instructiehandleidingen zijn beschikbaar op de Instructies & Support pagina. Als je meer vragen hebt, neem dan contact op met de Pure contactpersoon van je eigen faculteit.

TU Delft Library maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten