TU Delft Library


Scriptie opslaan in TU Delft Repository

Wil je jouw scriptie of afstudeerverslag duurzaam en veilig opslaan en bovendien toegankelijk maken voor geinteresseerden van binnen en buiten de campus? Upload dan je scriptie in TU Delft Repository

TU Delft Repository is dé digitale vindplaats van openbare wetenschappelijke publicaties van de TU Delft en van afstudeerscripties (Msc) van de TU Delft. Op dit moment staan er reeds 18.000 scripties online in repository.tudelft.nl. TU Delft Library is deelnemer van het landelijke platform Scripties online waar 200.000 scripties van de Nederlandse Universiteiten te vinden zijn (Febr 2017)

Uploaden

Je masterscriptie kan geupload worden via: http://repository.tudelft.nl/submit/thesis/

Het is mogelijk dat er bijlagen als posters en visualisaties apart geupload moeten worden. In dat geval moet je meerdere digitale files aanleveren. Mocht je toch nog bij het invullen en verwerken vragen hebben neem dan contact op met: repository-lib@remove-this.tudelft.nl

Soms is het noodzakelijk dat je de eindscriptie aanlevert met het verzoek deze onder embargo te publiceren. Als standaardinstelling staat nu een maximale termijn van 5 jaar. Uitbreiding is mogelijk na contact met het team Delft Repository.

Voor vragen over het uploaden naar TU Delft Repository dien je eerst contact op te nemen met de studiebegeleider van jouw faculteit.

TU Delft Library maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten