TU Delft Library


ISBN of ISSN aanvragen

Wanneer u een publicatie wilt uitgeven, dan kunt u via TU Delft Library een ISBN of ISSN aanvragen.

Alleen medewerkers en studenten van de TU Delft kunnen een ISBN of ISSN bij ons aanvragen. Dit kan met behulp van ons ISBN-aanvraagformulier of de nodige informatie die genoemd wordt in het ISSN-formulier en is voor beide formulieren kostenloos.

Waarom ISBN?

Zelfstandige publicaties (boeken, proefschriften, rapporten e.d.) moeten officieel worden geregistreerd met een ISBN (Internationaal Standaard Boeknummer). Met een uniek ISBN vergroot u de vindbaarheid en de toegankelijkheid van uw publicatie. In vele catalogi en bibliografieën is het mogelijk op ISBN-nummer te zoeken (zo worden bijv. alle ISBN-geregistreerde publicaties vermeld in Brinkman's Cumulatieve Catalogus).

Waarom ISSN?

Tijdschriften met een periodieke verschijning moeten officieel worden gerigstreerd met een ISSN om geindexeerd en geidentificeerd te worden. Bij levering aan het depot wordt de titel met ISSN opgenomen in de wereldwijde ISSN-database.

Het International Standard Serial Number is een uniek en internationaal erkend nummer om titels van seriële publicaties te kunnen identificeren. Dit nummer vergemakkelijkt de uitwisseling van informatie tussen uitgevers, distributeurs, boekhandels, tijdschriften-agenten, onderzoekers, bibliotheken en hun gebruikers. Dit geldt zeker voor titels in een moeilijk toegankelijke taal of ander alfabet en voor titels die sterk op elkaar lijken. Het ISSN is ook zeer praktisch bij het zoeken in geautomatiseerde bestanden en bij het verwerken en uitwisselen van gegevens.

Meer weten over onze mogelijkheden? Stuurt u dan een e-mail naar library@remove-this.tudelft.nl.

TU Delft Library maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten